Zarząd stowarzyszenia

Katarzyna Zagajska

Tomasz Pasek

Elżbieta Bąk

Tadeusz Cuber