O nas

Razem dla Dąbrowy Górniczej to Stowarzyszenie, które skupia wokół siebie osoby, zaangażowane w pracę na rzecz podnoszenia jakości życia w Dąbrowie Górniczej. Rozumiemy przez to zarówno kwestie społeczne, obywatelskie, ekonomiczne czy inwestycyjne i ekologiczne.

Organizacja powstała w kwietniu 2018 roku, a już po kilku tygodniach działalności zrzesza kilkadziesiąt osób, wśród których są: doświadczeni działacze społeczni i samorządowi, jak i osoby, które dotąd nie znajdowały dla siebie w Dąbrowie Górniczej miejsca czy partnerów do wspólnej, społecznej pracy.

Naszym pierwszym celem jest jak najlepsze poznanie potrzeb mieszkańców i wyznaczenie na tej podstawie dalszych kierunków naszych działań. Pracujemy w oparciu o metodę warsztatową i wywiady z mieszkańcami.

O mieszkańcach tylko z mieszkańcami

W ten sposób dążymy do opracowania strategii działalności idealnie dopasowanej do potrzeb mieszkańców Dąbrowy Górniczej. Jednak już zakładając Stowarzyszenie Razem dla Razem dla Dąbrowy Górniczej wiedzieliśmy, że chcemy współpracować z osobami, którym bliskie jest kształtowanie obywatelskich postaw, działania na rzecz zwiększania udziału i aktywności mieszkańców w życiu społecznym, zrównoważony rozwój Dąbrowy Górniczej, który w równym stopniu uwzględnia dzielnice centralne jak i tzw. obszary zielone miasta. Naszym celem jest wspieranie władz i instytucji miejskich w kwestiach, z którymi nie zawsze radzą sobie najlepiej, ale jednocześnie głośne mówienie o przypadkach niegospodarności, czy niekompetencji.

Doświadczenie, dąbrowskie korzenie i serce do ludzi

W centrum uwagi Stowarzyszenia Razem dla DG jest także dążenie do zabezpieczenia odpowiednich nakładów na rzecz wsparcia społecznego dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, osób z niepełnosprawnościami czy młodzieży dopiero startującej w dorosłe życie.

Symbolem naszej działalności jest liść dębu z wpisanym w swój kształt sercem. Odwołujemy się w ten sposób do dąbrowskich korzeni, historii i zaangażowania w pracę na rzecz mieszkańców Dąbrowy Górniczej. Nawiązujemy do doświadczenia, solidności naszych członków, jednocześnie podkreślając, jak bardzo wyczuleni jesteśmy na kwestie społeczne.

Zapraszamy do współpracy!


Katarzyna Zagajska
Tomasz Pasek
Elżbieta Bąk, Tadeusz Cuber